Φωτογραφίες

Βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών
Αθηνά Ψιμούλη

Γεώργιος Βέμμος, Πρόεδρος
Εκδρομή Συλλόγου

Ιούνιος 1990
Αντώνης Κωλέττης

Λυμπέρης Καραγιάννης
Μαρίκα Σταυροπούλου
Τσιρόπουλος, ευεργέτης Δολιανών

Εορτασμός Αγίου Γεωργίου